logo1  logo2  logo3  logo3  logo4
logo6  logo5
 
 
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
 
         
 
 
header
 
DETALII DESPRE PROIECT

Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMELOR UNIVERSITARE DE STUDII ÎN DOMENIILE ADMINISTRĂRII AFACERILOR, CONTABILITĂŢII ŞI ŞTIINŢELOR JURIDICE PRIN CONSULTAREA ALUMNI” vizează creşterea calităţii în învăţământul superior prin implicarea activă a universităţilor in traseul profesional al absolvenţilor. Avem în vedere atât proaspeţii absolvenţi pentru facilitarea accesului lor pe piata muncii si imbunatatirea programei de studio, cat si alumni care au experienţă pe piaţa muncii pentru analiza nevoilor pieţei muncii si a parcursului unui proaspăt angajat. Proiectul îşi propune să creeze o modalitate eficientă de comunicare între universităţi – studenţi – alumni – angajatori care să-i ajute pe viitorii absolvenţi să înţeleagă şi să răspundă nevoilor pieţei muncii.

Proiectul se încadrează in Axa prioritara 1 - „Educaţia si formarea profesionala in sprijinul creşterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, in DMI 1.2 – „Calitate in învăţământul superior”.
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI se ridică la 20.463.815,70 lei şi se va derula prin parteneriat între Universitatea ,,Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu, Universitatea de Vest din Timişoara şi TANGIBLE CORPORATION SRL
 
footer
  news
 
  Axa prioritara 1
Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Domeniul major de interventie 1.2:
"Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului:
"Imbunatatirea programelor universitare de studii in domeniile administrarii afacerilor, Contabilitatii si stiintelor juridice prin consultarea alumni;
Cod Contract:
POSDRU/156/1.2/G/140930
Beneficiar:
Universitatea Constantin Brancusi din Tirgu Jiu
 
logo news
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei;
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

footer