logo1  logo2  logo3  logo3  logo4
logo6  logo5
 
 
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
 
         
 
 
header
 
Proiectul are în vedere creşterea gradului de comunicare între mediul universitar şi mediul economic şi juridic (angajatori) în vederea promovării ofertei educaţionale, îmbunătăţirii serviciilor oferite de sistemul de învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională universitară.

Proiectul va crea o conexiune între experienţa teoretică oferită de mediul universitar şi cerinţele mediului business atât prin intermediul alumni-lor cât şi prin intermediul altor membri din comitetele sectoriale. Proiectul îşi doreşte să ajute universităţile să-şi pregătească cât mai bine studenţii pentru piaţa muncii. Pe o piaţă tot mai competitivă este esenţial ca absolvenţii, după terminarea studiilor superioare, să se prezinte pe piaţa muncii cu o ofertă de competenţe şi abilităţi care să fie atractivă pentru angajatori.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului axei prioritare prin îmbunătăţirea şi adaptarea programelor universitare de studii în domeniile administrării afacerilor, contabilităţii şi ştiinţelor juridice şi a utilizării instrumentelor educationale adecvate cerinţelor pietei. Proiectul urmăreşte consolidarea cooperării intre mediul universitar si mediul de afaceri prin intermediul alumni pentru o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii prin imbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respeciv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar.

 
footer
  news
 
  Axa prioritara 1
Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Domeniul major de interventie 1.2:
"Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului:
"Imbunatatirea programelor universitare de studii in domeniile administrarii afacerilor, Contabilitatii si stiintelor juridice prin consultarea alumni;
Cod Contract:
POSDRU/156/1.2/G/140930
Beneficiar:
Universitatea Constantin Brancusi din Tirgu Jiu
 
logo news
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei;
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

footer