logo1  logo2  logo3  logo3  logo4
logo6  logo5
 
 
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
 
         
 
 
header
 
Obiectivul General al proiectului este creşterea adaptabilităţii si ocupabilităţii unui număr de 600 de viitori absolvenţi de studii universitare de licenţa si masterat pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere, prin utilizarea unui instrument inovator (conceptul de „întreprindere simulată”), adaptat la realităţile economice şi cerinţele pieţei muncii din România; consolidarea cooperării între mediul universitar şi mediul de afaceri prin intermediul alumni pentru o mai buna corelare a învăţământului superior cu piaţa muncii prin îmbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respeciv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar.

      Obiectivul general va fi îndeplinit prin intermediul obiectivelor specifice ce corespund fiecărei activităţi a proiectului:

      •  Ob.Specific nr. 1. Adaptarea/imbunatatirea a 6 programe universitare de studii si dezvoltarea/adaptarea de curriculum universitar in domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate si Stiinte juridice prin consultarea alumni, cu efecte pozitive, pe termen lung, asupra corelarii curriculei universitare cu nevoile pietei muncii.

      •  Ob. Specific nr. 2. Imbunatatirea managementului universitar in vederea cresterii capacitatii universitatilor de a-si corela oferta cu cerintele celor interesati prin extinderea/ mentinerea unui instrument TIC cu ajutorul caruia sa se realizeze managementul procesului comunicational dintre universitati-studenti-alumni-angajatori.

      •  Ob. Specific nr. 3. Imbunatatirea interactiunii universitatilor partenere cu mediul de afaceri prin organizarea de comunitati de practica in domeniul managementului si administrarii afacerilor si prin organizarea de evenimente “open days” la angajatori si “zilele carierei” cu participarea alumni ca punte de contact intre universitati si mediu privat.
 
footer
  news
 
  Axa prioritara 1
Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Domeniul major de interventie 1.2:
"Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului:
"Imbunatatirea programelor universitare de studii in domeniile administrarii afacerilor, Contabilitatii si stiintelor juridice prin consultarea alumni;
Cod Contract:
POSDRU/156/1.2/G/140930
Beneficiar:
Universitatea Constantin Brancusi din Tirgu Jiu
 
logo news
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei;
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

footer