logo1  logo2  logo3  logo3  logo4
logo6  logo5
 
 
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
 
         
 
 
header
 
BENEFICIARUL PROIECTULUI - UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" TG. JIU


Universitatea din Tg. Jiu a fost înfiinţată prin HG 288 la 1.06.1992 şi funcţionează ca instituţie de învăţământ şi cercetare. Universitatea cuprinde patru facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Relatii Internationale, Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, un Departament de Pregătire a Personalului Didactic şi Departamentul pentru Invatamant la Distanta si Formare Continua. Domeniile de studiu sunt: Ştiinţe Inginereşti, Ştiinţe Economice, Socio-Umane, Ştiinţe Juridice şi Educaţie Fizică şi Sport.

Universitatea îşi asumă un rol fundamental pentru dezvoltarea activităţilor didactice, ştiinţifice, culturale şi a managementului instituţional în scopul integrării în circuitul mondial de valori spirituale, de afirmare a identităţii şi culturii naţionale precum şi la dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul unui stat de drept, liber şi democratic.

Misiunea Universităţii este didactică şi de cercetare şi se concretizează în desfăşurarea şi consolidarea unui învăţământ universitar performant la nivel de studii universitare de licenţă, pentru specializarea tinerilor absolvenţi de liceu, în profesii recunoscute şi necesare pentru piaţa muncii, în crearea cadrului necesar de afirmare a şcolii masterale şi a cursurilor de formare continuă de calitate, precum şi realizarea de şcoli doctorale, în desfăşurarea de activităţi de cercetare fundamentată şi aplicativă şi în perfecţionarea continuă a absolvenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaţiei permanente.

Mai multe informaţii despre Universitatea "Constantin Brâncuşi" Tg. Jiu: aici

PARTENER - Universitatea de Vest Timisoara


Universitatea de Vest din Timisoara ofera studentilor pregatirea necesara pentru a contribui la dezvoltarea societatii in cadrul a 11 facultati cu o gama variata de programe de formare initiala si cursuri postuniversitare: Facultatea de Matematica si informatica, Facultatea de Fizica, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Arte si Design, Facultatea de Muzica, Facultatea de educatie Fizica si Sport, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii.

Universitatea are relatii cu peste 100 de universitati din intreaga lume, mobilitatile studentesti fiind prioritare in aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului ca ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici.

Mai multe informaţii despre Universitatea de Vest din Timisoara; aici

PARTENER - SC TANGIBLE CORPORATION SRL

TANGIBLE este unul dintre principalii integratori de soluţii pentru managementul informaţiei din România şi este partenerul care va dezvolta platforma bursei de proiecte.

TANGIBLE este Gold Partner Microsoft Romania, Oracle Partner şi Motorola Partner. Activităţile sale specifice sunt de consultanţă, analiză, project management, dezvoltare şi implementare soluţii software, training şi integrare echipamente specifice de automatizare a proceselor interne. Cu peste 10 ani de experienţă, Novensys este expert în transformarea informaţiei brute în informaţie inteligentă, utilă şi aplicabilă în companii mici, mijlocii şi foarte mari. Portofoliul Novensys reuneşte soluţii inteligente pentru automatizarea proceselor de business, de la sisteme hardware, consumabile şi infrastructură hardware, la platforme software pentru Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Business Intelligence etc.

Mai multe informaţii despre TANGIBLE CORPORATION; aici

 
footer
  news
 
  Axa prioritara 1
Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Domeniul major de interventie 1.2:
"Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului:
"Imbunatatirea programelor universitare de studii in domeniile administrarii afacerilor, Contabilitatii si stiintelor juridice prin consultarea alumni;
Cod Contract:
POSDRU/156/1.2/G/140930
Beneficiar:
Universitatea Constantin Brancusi din Tirgu Jiu
 
logo news
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei;
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

footer